Aplikácie pre posielanie SMS a MMS správ

I-SMS

Zasielanie reklamných SMS správ registrovaným zákazníkom podľa ľubovoľných kritérií.
Viac informácií

A-points

Vytvorenie komunity zákazníkov, ktorí dostávajú reklamné informácie spojené s daným miestom či udalosťou (A-pointom).
Viac informácií

SMS hlasovania

Atraktívna forma interaktivity a zapojenia zákazníkov “do danej udalosti” cez SMS.
Viac informácií

SMS spotrebiteľské súťaže

Podporná aktivita na zvýšenie predaja produktu či služby.
Viac informácií

SMS hry

Stále obľúbenejšia forma prilákania hlavne mladších cieľových skupín, ak sa pripraví v spojitosti s vybraným produktom.
Viac informácií

SMS objednávkové systémy

Jednoduchá, pohodlná a účinná forma, ako osloviť zákazníkov a dať im možnosť objednať či rezervovať si tovar.
Viac informácií

SMS zabezpečenie spoplatnenia informácií na internete

Stále aktraktívnejší nástroj, ako "spoplatniť" prístup do vybraných sekcií na Internete.
Viac informácií

SMS zabezpečenie podávania textovej inzercie

Pri využití SMS je tu možnosť podať riadkovú inzerciu jednoducho a rýchlo.
Viac informácií

SMS Chat

Forma budovania komunity a prípadne spätnej väzby formou riadenej diskusie – chatu, ktorá môže byť spojená s napr. novým výrobkom, reklamou a pod.
Viac informácií

SMS komunikácia

Hľadáte nástroj, pomocou ktorého by ste oslovili maximum zákazníkov s minimálnymi nákladmi?
Viac informácií

INFOGATE (GRATEX INTERNATIONAL A.S.)

Chýba vám jednoduchý prístup k SMS službám z vášho informačného systému?
Viac informácií
SMS a MMS aplikácie