Monitoring a ochrana vozidiel > WEB dispečing

Internetový dispečing predstavuje úplný prechod klasického dispečerského pracoviska na webovú platformu s veľmi jednoduchým intuitívnym ovládaním. Portálová služba umožňuje riadenie prevádzky vozidiel spoločnosti, ich sledovanie, automatickú tvorbu knihy jázd, štatistiky, plánovania a archivácie údajov z ľubovoľného miesta pripojeného na internetový prehliadač pomocou PC/NB/MDA. Všetky telematické a telemetrické funkcie sú v štandardnom vybavení. Systém importuje údaje z elektronických výpisov všetkých kariet na PHM a umožňuje export údajov do ďalších ekonomických programov alebo len ako výtlačok pre potreby vlastného účtovníctva.

Popis a info

Mobilné jednotky LUPUS

Výhody: Základné funkcie: SW aplikácia WEB dispečing

Základné vlastnosti: Štatistiky (porovnanie vozidiel alebo vodičov za časové obdobie): Administrácia z pohľadu užívateľa: Mapové podklady
Mapové podklady Google – ČR, SR a EÚ so sieťou ulíc, Ázia bez siete ulíc, fotomapa.

Schéma

Schéma

Ako na to?

Ak máte o riešenie záujem, vyplňte prosim tento formulár.

Kontakty

PRINCIP, a.s.
Radlická 204/508
158 000 Praha 5 – Radlice
Česká republika

www.princip.cz
www.webdispecink.sk
Monitoring a ochrana vozidiel

Monitoring a ochrana vozidiel