Monitoring a ochrana vozidiel > ATHOS REX

Kontrola fremného autoparku cez internet a komplexná ochrana vozidiel v jednom.

Kľúčové výhody

Popis a info

Služba ATHOS REX predstavuje kompletný systém na riadenie a kontrolu prevádzky vozového parku v reálnom čase. Toto ekonomicky veľmi výhodné riešenie si nevyžaduje investície do softvéru ani hardvéru. Budete potrebovať iba bežný počítač s pripojením na internet.

GPS/GSM systém CA-1803BT ATHOS od Jablotronu má široko konfgurovateľné parametre zabezpečenia vozidla, vrátane prenosu poplachovej informácie na mobilný telefón, diaľkové zablokovanie vozidla z mobilu, vstupy/výstupy na kontrolu a evidenciu vodičov, prípadne ďalších prevádzkových parametrov.

Služba prostredníctvom internetovej stránky umožní plánovanie a kontrolu trás, evidenciu a analýzu efektivity nasadenia vašich fremných vozidiel. Vozidlá môžete napojiť aj na nonstop stráženie a vďaka tomu získať zľavu na poistnom. Ak má vaša frma väčší vozový park, dáta je vhodné priamo prepojiť s vaším fremným informačným systémom.

Schéma riešenia

Schéma riešenia

Ako na to?

Ak máte o riešenie záujem, vyplňte prosim tento formulár.

Kontakty

JABLOTRON Slovakia, s. r. o.
Sasinkova 14
010 01 Žilina

Tel.: +421 41 564 02 63-5
Fax: +421 41 564 02 61
www.jablotron.sk
Monitoring a ochrana vozidiel

Monitoring a ochrana vozidiel