Monitoring a ochrana vozidiel > AUTOMONITOR

Systém AUTOMONITOR je určený na monitorovanie pohybu vozidiel a na následné spracovanie a vyhodnotenie údajov o ich prevádzke. Systém znižuje prevádzkové náklady vo frmách, mení správanie zamestnancov, čo umožňuje klientom zvyšovať obrat ich friem. Ponúka komplexný obraz o využívaní vozidiel, ako aj zamestnancov. AUTOMONITOR je určený pre všetky druhy vozidiel a nájde uplatnenie v akejkoľvek frme. Vytváranie knihy jázd je automatické – bez akéhokoľvek zásahu vodiča, a znemožňuje skresľovanie údajov o činnosti vozidla a prevádzkových parametroch.

Kľúčové výhody

Popis a info

Základom je satelitný GPS systém, ktorý zisťuje jednotlivé polohy vozidla. Tieto údaje sa ukladajú do pamäte zariadenia. GSM sieťou operátora T-Mobile sa prenášajú na centrálny server, kde sa z nich následne vytvára kniha jázd, ktorá je automaticky denne zasielaná klientovi na jeho e-mailovú adresu. Prostredníctvom internetu si klient môže zistiť okamžitú polohu svojich vozidiel, ako aj prehrať všetky jazdy za konkrétny deň. Tak isto si môže prezerať až dvojročnú históriu údajov vozidiel. Podobne ako sa cez internet dá informovať o pohybe fnancií na vlastnom účte v banke, systém vám poskytne informácie o pohybe vašich vozidiel. Z našich dlhoročných skúseností vieme, že systém nielen šetrí náklady, ale zároveň prispieva k rastu obratu vo frmách. Vedomie, že pohyb vozidiel, spotreba paliva a iné parametre vozidiel sú monitorované, reálne znižuje náklady vo frmách, mení správanie zamestnancov. Spoločnosti, ktoré sa rozhodli znížiť náklady na dopravu, si na tento účel zvolili službu AUTOMONITOR.

Kniha jázd obsahuje: AUTOMONITOR poskytuje prehľadné štatistické spätné údaje o jazdách s možnosťou doplnenia údajov o čerpaní pohonných hmôt a o spotrebe vozidiel, pričom sú osobitne uvádzané odjazdené kilometre v meste a kilometre mimo mesta.
Zo zasielanej knihy jázd môžete zistiť začiatok pracovného výkonu svojich zamestnancov, dodržanie rozvozových plánov, skontrolovať návštevu a čas strávený u zákazníka, oprávnenosť vykazovaných nadčasov a podobne.
Pri pripojení na stránku www.automonitor.sk môžete na presných digitálnych Google mapách kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta sledovať polohu alebo pohyb svojich vozidiel. Mierku na mapových podkladoch si môžete individuálne nastavovať s rozlíšením až na jednotlivé ulice a v mestách a obciach. Sledovanie pohybu vašich vozidiel na internete je zabezpečené prostredníctvom prideleného hesla.

Vyskúšajte si:
Stačí kliknúť na: www.automonitor.sk
Zadajte prihlasovacie meno: automonitor
Zadajte heslo: automonitor

Ako na to?

Ak máte o riešenie záujem, vyplňte prosim tento formulár.

Kontakty

Infocar, a. s.
Račianska 30/A
831 02 Bratislava

Tel.: 02 / 49 111 814
Mob.: 0903 234 549
www.infocar.sk
Monitoring a ochrana vozidiel

Monitoring a ochrana vozidiel