Monitoring a ochrana vozidiel > RACAR DT

Logisticko-bezpečnostný systém RACARDT ponúka služby všetkým spoločnostiam, ktoré vlastnia vozidlový park. Motto „Byť stále na dosah“, teda vidieť, kde sa nachádzajú služobné vozidlá, je len časťou ponúkaných služieb. V čom teda spočívajú vyššie uvedené úspory a zisky?

Kľúčové výhody

Popis a info

Systém RACAR DT ako celok zaisťuje užívateľovi automatický prenos dát z vozidla do knihy jázd a jej aktualizáciu. Výstupom sú napríklad záznamy o dátumu, čase, polohe, rýchlosti, spotrebe a užívateľovi vozu (identifikácia vodiča), rozlíšenie na služobné a súkromné jazdy a ďalšie. Je tak zaistený dokonalý prehľad a dokumentácia o jednotlivých jazdách, denných, týždenných a mesačných výkonoch vozu, prekračovaní rýchlosti v obciach aj mimo obec atď. Pretože sú záznamy vykonávané vo veľmi malých intervaloch, je kniha jázd veľmi presná. Tieto vlastnosti ďalej šetria náklady spoločnosti v oblasti úspory času na „ručné“ spracovanie týchto dát (napr. aj pre daňový úrad). 

Ako na to

Ak máte o riešenie záujem, vyplňte prosim tento formulár.

Kontakty

Syoma s.r.o.
Šoltésovej 15
Prievidza
971 01

+421 46 5439009
www.racar.sk

Monitoring a ochrana vozidiel

Monitoring a ochrana vozidiel