Štandardné služby > Signalizácia prichádzajúceho hovoru

Zapojená služba signalizácie prichádzajúcich hovorov vám zabezpečí signalizáciu ďalšieho prichádzajúceho hovoru slabým zvonením v čase telefonovania. Podobne ako ostané spomenuté služby je možné aj túto ovládať cez menu vášho MT alebo konkrétnym príkazom.

Aktivácia Stav Deaktivácia
* 43 # odoslať * # 43 # odoslať # 43 # odoslať

Ak počujete slabé vyzváňanie, môžete si zvoliť ďalší postup takto:

Stlačte 0 odoslať, ak si želáte zrušiť ďalší prichádzajúci hovor bez prerušenia existujúceho.
Stlačte 1 odoslať, ak si želáte ukončiť existujúci a prijať druhý hovor.
Stlačte 2 odoslať, ak si želáte prepojiť na nový, ale zároveň ostať v skrytom spojení s existujúcim volajúcim.
Pomoc a podpora

Telefonická podpora:
volajte 12345