Cenník

Ak už dnes využívate niektorý z vybraných mobilných volacích programov a objednáte si niektorý z vybraných programov mobilného internetu, môžete ušetriť 50 € za 24 mesiacov.

Kombinácia programov Zľava
Mobilný volací program (vybrané volacie programy)
+
Mobilný internet (vybrané programy)
50 €


Vyberte si z našej ponuky služby T-Mobile mobilný internet: Bližšie informácie o službe Mobilný internet 0 EUR, s ktorou môžete surfovať bez záväzkov a mesačných poplatkov, nájdete na nasledujúcej stránke.

Ak chcete získať bližšie informácie o ktorejkoľvek zo služieb T-Mobile mobilný internet, navštívte nás v najbližšom T-Centre.


Program Neobmedzený
mobilný internet 1
Neobmedzený
mobilný internet 2
Neobmedzený
mobilný internet 3
Voľný objem dát pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou*3 2 GB 5 GB 10 GB
Maximálna prenosová rýchlosť z internetu 2 Mbps 7,2 Mbps 3G
2 Mbps Flash-OFDM
21 Mbps 3G
5,3 Mbps Flash-OFDM
Maximálna prenosová rýchlosť do internetu 512 kbps 512 kbps 1,46 Mbps 3G
1,8 Mbps Flash-OFDM
Rýchlosť dátových prenosov po vyčerpaní objemu dát pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou 64 kbps 64 kbps 64 kbps
Jednorazové zvýšenie objemu dát pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou o 1GB 3,01 3,01 3,01
Jednorazové zvýšenie objemu dát pre dátové prenosy maximálnou rýchlosťou o 3GB 8,05 8,05 8,05
Mesačný poplatok bez viazanosti 16,13 23,18 31,25
Mesačný poplatok s viazanosťou*1 12,99 17,99 23,99
Mesačný poplatok s viazanosťou – po DUO zľave** 10,99 15,99 21,99
DUO zľava** 50,00 50,00 50,00


Program Mobilný internet
500
Mobilný internet
2000
Mobilný internet
5 000
Mobilný internet
10 000
Mobilný internet
20 000
Voľný objem dát 500 MB 2 000 MB 5 000 MB 10 000 MB 20 000 MB
Spoplatňovanie nad voľný objem dát*4 0,0192/MB 0,0192/MB 0,0121/MB 0,0121/MB 0,0121/MB
Maximálna prenosová rýchlosť z internetu 2 Mbps 2 Mbps 7,2 Mbps 3G
2 Mbps Flash-OFDM
21 Mbps 3G
5,3 Mbps Flash-OFDM
21 Mbps 3G
5,3 Mbps Flash-OFDM
Maximálna prenosová rýchlosť do internetu 512 kbps 512 kbps 512 kbps 1,46 Mbps 3G
1,8 Mbps Flash-OFDM
1,46 Mbps 3G
1,8 Mbps Flash-OFDM
Mesačný poplatok bez viazanosti 6,04 12,10 15,12 20,16 35,28
Mesačný poplatok s viazanosťou*1 5,99 11,99 14,99 19,99 29,99
Mesačný poplatok s viazanosťou – po DUO zľave** - 9,99 12,99 17,99 27,99
DUO zľava** - 50,00 50,00 50,00 50,00

Poznámka *

Viac informácií nájdete v akuálnom Cenníku programov a služieb.