Základné služby > Zmeškané hovory

Prehľad o zmeškaných hovorochSo službou Zmeškané hovory získate prehľad o tom kto, vám volal a súčasne informácie o zastihnuteľnosti vami volaného čísla.

Prehľad o zmeškaných hovoroch

T-Mobile vám v bezplatnej SMS pošle prehľadnú informáciu o vašich zmeškaných hovoroch, Tvar SMS s prehľadom o zmeškaných hovoroch
V bezplatnej SMS vám bude zaslané telefónne číslo volajúceho v medzinárodnej forme, počet zmeškaných hovorov z tohto čísla a dátum a čas posledného hovoru. Ako odosielateľ tejto SMS bude uvedené telefónne číslo volajúceho, od ktorého pochádzal zmeškaný hovor. V prípade, že máte toto telefónne číslo uložené v zozname vo svojom telefóne, ako odosielateľ SMS bude uvedené meno pod ktorým máte číslo uložené. SMS-ka s upozornením na zmeškaný hovor vám nepríde v prípade, ak má volajúci aktívnu službu CLIR.

Informácia o dovolateľnosti vami volaného čísla

So službou Zmeškané hovory vám T-Mobile doručí bezplatnú SMS správu aj v prípade, že sa nedovoláte napríklad vašim známym alebo priateľom či už preto, že práve uskutočňovali iný hovor, mali vybitú batériu alebo boli mimo pokrytia siete. SMS správa vám bude doručená v momente, keď vami volané číslo bude opätovne k dispozícii. Vaše volania teda nemusíte zbytočne niekoľkokrát opakovať. Informácia o dovolateľnosti Vami volaného čísla

Tvar SMS v prípade nedostupnosti vami volaného čísla
Odosielateľom tejto SMS správy bude vami volané telefónne číslo, na ktoré sa vám nepodarilo dovolať. Na displeji tak okamžite zistíte, kto z vašich známych je k dispozícii a hovor môžete zopakovať. SMS bude doručená len v prípade volania na účastnícke číslo T-Mobilu. Podmienkou doručenia je, aby volaný aj volajúci mali aktívnu službu Zmeškané hovory. SMS nebude doručená v prípade, že volaný má aktívne Blokovanie informácií o dostupnosti.

Blokovanie informácií o dostupnosti
Aktiváciou služby Blokovanie informácií o dostupnosti zamedzíte volajúcim, aby získali informáciu o vašej dostupnosti po prihlásení sa do siete resp. ukončení prebiehajúceho hovoru. Aktivácia služby je bezplatná.

Maximálny počet SMS, ktoré môžete naraz dostať je 5. SMS posiela informácie o hovoroch, ktoré sú najviac 2 dni staré.

Aktivácia služby Zmeškané hovory je automatická a bezplatná pre všetkých zákazníkov T-Mobilu. Administrácia služby Zmeškané hovory ako aj Blokovanie informácií o dostupnosti je pre mesačné programy dostupná na linke 12345 Služby zákazníkom a pre zákazníkov Easy na linke 12350.
Pomoc a podpora

Telefonická podpora:
volajte 12345