Doplnkové služby > CLIR

CLIR

CLIR - Obmedzenie identifikácie volajúceho účastníka

CLIR (Calling Line Identification Restriction)

vám zabezpečí, že volajúci účastník zabráni zobrazenie svojho telefónneho čísla na MT volaného účastníka v čase vyzváňania, čím zostáva v anonymite. Volaný účastník dostane informáciu, že identifikácia nie je dostupná v dôsledku obmedzenia za podmienky, že má povolenú identifikáciu volajúceho účastníka a obmedzenie bolo aplikované.

Ak si nepamätáte, či ste si službu v minulosti predplatili, môžete to kedykoľvek zistiť príkazom:

Ak si prajete jednorázové zrušenie CLIR-u, je potrebné pred telefónne číslo, na ktoré voláte zadať príkaz: * 31 #

Napríklad: * 31 # 0903 500 390.

Niektoré mobilné telefóny majú možnosť zapínania a vypínanania služby CLIR obsiahnutú priamo v menu (napr. Nokia, SonyEricsson), preto odporúčame nahliadnuť do návodu na použitie mobilného telefónu.

V prípade, ak si želáte, aby sa účastníkovi, na ktorého číslo voláte vždy zobrazovalo vaše číslo (v prípade, že máte službu CLIR aktívnu), je potrebné, aby ste si toto číslo v MT, alebo na SIM karte uložili v tvare * 31 # telefónne číslo. Napríklad: * 31 # 0903 500 390.

Pomoc a podpora

Telefonická podpora:
volajte 12345